Uttalande om utvisningar av personer med nedsatt rörelseförmåga

DHR får ett ökat antal påringningar av personer med nedsatt rörelseförmåga som hotas av utvisning. Det gäller personer som behöver vård eller hjälpmedel som inte finns att tillgå i hemlandet. Det gäller också
det faktum att personer med nedsatt rörelseförmåga ofta återvänder till en tillvaro som är betydligt svårare än för personer utan nedsatt rörelseförmåga, exempelvis till institutioner eller ett utnyttjande och avsaknad av respekt för individens behov och mänskliga rättigheter.

DHR:s förbundsstyrelse oroas över dessa samtal men kan inte agera i enskilda fall. Dock anser vi att beslutande myndigheter och andra instanser måste visa sin yttersta ansträngning för att förstå den komplexa livssituation som funktionsnedsättningen innebär och kunna försvara detta utifrån de mänskliga rättigheterna.

Rasmus Isaksson,
Förbundsordförande DHR

2014-03-05