Uttalande med anledning av dagens besked kring ändringar i LSS

Foto: Linnea Bengtsson

I ett pressmeddelande idag, den 21 februari, meddelar socialminister Lena Hallengren (S), som är ansvarigt statsråd för LSS och den personliga assistansen, att regeringen lägger fram ett förslag om att andning och sondmatning ska klassas som grundläggande behov och att detta ska fastslås i svensk lag fr.o.m. den 1 juli, alltså redan om fyra månader.

Förslaget läggs fram i enlighet med Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna då en punkt i avtalet var just att denna fråga skulle behandlas skyndsamt.

– Lagförslaget ska först ut på remiss men det känns hoppfullt eftersom alla verkar vara överens om att sondmatning och andning är och ska vara grundläggande behov. Nu gäller det dock för regeringen att få Försäkringskassan och kommunerna att börja följa lagändringen så fort den träder i kraft. Vi vill se ett tydligt regleringsbrev, säger förbundsordförande Björn Häll Kellerman.

Vi i Förbundet Unga Rörelsehindrade är oroliga för att även de föreslagna lagändringarna kommer att urholkas och att intentionerna med LSS återigen förbises. Vi önskar också att det inte ska specificeras vad som är just grundläggande och övriga behov. Detta eftersom det kan se så olika ut från person till person och eftersom denna typ av specificering leder till integritetskränkande utredningar. Samtidigt ser vi att det i det här läget gäller att ta en sak i taget.

Vi kommer att följa regeringens och remissinstansernas kommande arbete noga och fortsätta sätta press på makthavarna när det kommer till andra förbättringar som vi ser måste genomföras.

Hjälp oss att hålla trycket uppe, så att dagens förslag blir det första av många i rätt riktning – gå med i Unga Rörelsehindrade!