Uttalande: Lagändringen i LSS

Under måndagen meddelade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) att regeringen satt igång en snabbutredning av vissa delar kring lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med den aktuella snabbutredningen är att stoppa vissa av de aktuella försämringarna inom den personliga assistansen.

Bakgrunden är förra veckans uttalande från Försäkringskassan med anledning av den dom som föll i Högsta Förvaltningsdomstolen, i somras, gällande så kallade väntetider inom personlig assistans. Domen innebär att assistansberättigade inte längre har rätt till ersättning för väntetiden mellan de moment som de behöver assistans för. Utfallet i Högsta Förvaltningsdomstolen har upprört stora delar av funktionshindersrörelsen och vi i Förbundet Unga Rörelsehindrade krävde tidigt att regeringen skulle initiera just lagändringar på området.

Utan väntetider förlorar den personliga assistansen sitt syfte och många människors liv slås i spillror. Ifall den nya domen efterlevs skulle vi gå allt mer mot ett hemtjänstsamhälle för medborgare i behov av praktisk hjälp. Det skulle innebära att mängder av personer med funktionsnedsättningar tvingas avsluta jobb, studier och annat samhällsnyttigt engagemang, något som skulle få svåra samhällsekonomiska effekter och dessutom stärka synen på personer med funktionsnedsättning som vårdobjekt snarare än vanliga rättfärdiga medborgare.

Därför är det med glädje som vi i Förbundet Unga Rörelsehindrade har tagit emot beskedet om de aviserade lagändringarna, något som vi verkligen tycker var på tiden. Vi hoppas att de konkret resulterar i att regeringen tar till sig av den omfattande kritiken och ändrar i direktiven till LSS-utredningen. Fokus måste nu läggas på att säkra rättigheter – inte på att spara pengar. Vi hoppas att det här är början på en lång rad av ändringar som stärker den personliga assistansen och gör den till den kvalitativa insats som den var och är tänkt att vara.

 

Förbundsstyrelsen