Uttalande angående Uppdrag Granskning 31/10

Efter onsdagens avsnitt av Uppdrag Granskning (SVT 31/10) gör här förbundsordförande Björn Häll Kellerman ett uttalande.

Det är en skrämmande bild som målas upp i programmet, med hårresande exempel på vanvård som i vissa fall lett till döden, spelat ovetande chefer i kommunerna, övergrepp och en absurd syn på personer med allvarliga utvecklingsstörningar, bland såväl anställda som ända upp i polis- och åklagarkåren.

För de som av någon anledning placerats på boenden av det slag som visas i programmet, är rutiner, trygghet, empati och kontinuitet oerhört viktigt för att livet överhuvudtaget ska gå ihop. För vissa kanske assistans skulle vara en bättre och mer träffsäker insats medan andra faktiskt trivs bäst på någon form av boende, vilket till exempel förbundet FUB brukar framhålla. Detta är inget som ska leda till någon form av konflikt mellan de olika förbunden inom funktionshinderrörelsen, som arbetar för en bättre LSS. Det behöver belysas för att visa att samtliga insatser inom lagen behöver ses över och förbättras vad gäller kvalitet och säkerhet i utförandet, oavsett typen av insats och i vilken utsträckning mottagarna av insatserna kan nyttja sitt självbestämmande.

Vanvården på LSS-boenden runt om i Sverige är fullständigt oacceptabel. Förbundet Unga Rörelsehindrade kräver att kommuner antar akuta åtgärder för att säkerställa att alla boenden fungerar enligt LSS intentioner och säkrar de boendes rättigheter enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Uppdrag Gransknings reportage måste bli en vändpunkt, sådana här saker får aldrig hända. Alla är människor värda trygghet och ett bra liv!

 

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande

Var med i kampen – bli medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade!