Unga tar nya tag – Förbundsordförande välkomnar det nya decenniet

Nu är 2020 i full gång och med det har vi påbörjat ett viktigt arbete med att hitta en ny och tydligare kurs för Förbundet Unga Rörelsehindrade. Detta gör vi med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, med särskilt fokus på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det är dags att ta plats och bita ifrån!

Under åren har förbundets arbete ofta utgått ifrån sakfrågor. Det har inneburit att det många gånger varit endast det faktum att saken utgår ifrån rörelsehindrades behov och önskemål som varit beröringspunkten. Det räcker inte!

Ny riktning
Vi behöver en kompass, något att hålla oss i när frågorna känns snåriga, något som hjälper oss att inte gå vilse. Ideologin måste leda vägen. För att kunna vara en stark och tydlig röst för unga personer som lever med rörelsehinder behöver vi en ny riktning. Förbundet har på senare tid samarbetat en hel del med organisationer som STIL (Stiftarna av Independent Living) och Independent Living Institute (ILI) som båda står stadigt i Independent Living-ideologin. Genom att utöka dessa samarbeten kan vi effektivt arbeta för rätten till ett självbestämt liv oberoende av hur just du vill leva ditt.

Vill du vara med?
Eftersom ett självbestämt liv innebär just att varje människa själv ska ha möjlighet att forma sitt liv utan inblandning av någon annan kan inte förbundet föra denna kamp utan dig. Du som medlem är nyckeln till framgång. Därför startar vi nu en medlemskommitté där du som medlem enkelt kan säga din mening på vägen mot ditt egna och självbestämda liv.

Vill du vara en del av kommittén? Skicka ett mejl till fs@ungarorelsehindrade.se så får du veta mer.

Hanna Öfors
Förbundsordförande