EU-kollen; Gunnar Hökmark

 

En entusiastisk vän av europeiskt samarbete, för frihet och öppenhet men kompromisslös motståndare mot hinder, krångel och byråkrati, så beskriver Gunnar Hökmark sig själv i en intervju gjord av SVT. Moderaternas toppkandidat har suttit i europaparlamentet sedan 2004 och är idag vice ordförande för en av dess största grupper – EPP. Vi ställde honom tre viktiga frågor kring tillgänglighet, rörlighet och dödshjälp. 

 

Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

 

– Det kan göras på bästa sätt olika i olika länder. Det bör dock finnas ett krav på medlemsstaterna att bidra till att öka rörligheten för alla och av det skälet bör det finnas ett rörlighetsdirektiv.

 

Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

 

– Den och andra frågor som har med våra socialförsäkringssystem att göra är varje medlemsstats sak att besluta om och så vill jag att det förblir. 

 

Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

 

– Liksom i det föregående fallet anser jag att denna fråga ska hanteras nationellt. 

 

(Källa; svaren är från en enkät gjord av DHR som Unga Rörelsehindrade har tagit del av.)

 

Hökmark. fotograf-peter-knutson

Moderaternas toppkandidat till EU-valet, Gunnar Hökmark. Foto: Peter Knutson

 

Se även

EU-kollen; Marit Paulsen

EU-kollen; Marita Ulvskog