Temahelg: Aktion och ställningstagande

Se hela bildgalleriet»

Kista

11 – 13 oktober 2013

 

 

Dagbok

Skriven av Björn Jönsson och Daniel Pollak

 

Fredagen

Dagen började med en intressant föreläsning av Daniel Lundh. Hur går ett förbundsmöte till? Hur gör man? Hur kan man påverka? och Hur går det till i praktiken? Vi fick en ordförklaring från förbundsmötes språk till svenska. Vi fick som ett rollspel hålla i ett litet förbundsmöte för att se hur det praktiskt går till ”Förbundsmöten ett sätt att påverka”.

Sedan var det dags för fika efter det var det dags för vår tidigare ordförande Tobias Holmberg att prata om förbundets vision 2014.

 

Lördagen

Under lördagen var det dags för förbundsmötet. Vi fick användning av våra nya kunskaper av hur ett förbundsmöte går till. Under mötet reviderades målprogram och stadgar. Flertalet frågor diskuterades. Ett viktigt policydokument om Sverige demokraterna fastslogs. Ny styrelse tillträde.

Under kvällen åt vi en trerätters middag.

 

Söndagen

Dagen började med redovisning av de uppgifter vi fått av vår dåvarande ordförande. Deltagarna redovisade olika metoder, hur man kan få till ändring i samhället. Allt från att använda sociala medier till olika aktioner.

Sedan bollades det tankar och idéer om framtida temahelger och läger som vi skulle vilja se under den nya styrelsens kommande mandatperiod. Detta fick deltagarna sedan redovisa för alla de andra deltagarna. Allt från temahelger med fokus på mode och design till Spanien resor kom upp.

Efter fikat var det dags för utvärdering av helgen. Efter utvärdering rullade ett glatt men lite trötta deltagare mot lunchen.