Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans

Hjälp oss stoppa smygavvecklingen av personlig assistans. Gör skillnad på riktigt. Bli medlem i Unga Rörelsehindrade. 

Regeringen tycker att personlig assistans kostar för mycket. Så de har nu tillsatt en utredning. Enligt Bengt Westerberg (expert och initiativtagare till LSS) vill regeringen kolla på tre vägar:

  • Att tvinga personer med omfattande funktionsnedsättningar till institutionsboende går på tvärs mot FN-konventionen. Kanske skulle det genomsnittligt kunna bli något billigare för stat och kommun, men det är osäkert. För många av dem med de största funktionsnedsättningarna skulle det snarare bli dyrare.
  • Att ersätta assistansen med hemtjänst skulle kunna bli billigare, men bara om insatsen hos den enskilde brukaren kraftig skärs ned. Ett byte från assistans till hemtjänst innebär att många av brukarna får tillbringa all tid i en stol eller en säng med ett larm bredvid sig. Toalettbesöken får ske när hemtjänsten har tid.
  • Att åter lägga en större börda på anhöriga. Det är vad som i många fall har skett när personer under senare år har blivit av med sin assistansersättning.

Personlig assistans värderas högt av brukare. Många som tidigare var hänvisade till institutioner kan i dag bo i ordinärt boende. De kan också delta i aktiviteter som tidigare var otillgängliga för dem. Samtidigt skapar personlig assistans över 80 000 jobb. Nästan 90 procent av kostnaderna går till lön och kommer tillbaka till samhället i form av skatter.

Unga Rörelsehindrade vill stoppa smygavvecklingen av personlig assistans. Vi vill att utredningen ska kolla på hur samhället kan garantera rättigheter istället för att skära på kostnader. Hjälp oss påverka regeringen. Gör skillnad på riktigt. Bli medlem i Unga Rörelsehindrade. 

Läs mer

Bengt Westerberg: Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans