Skapa lagliga vägar till Sverige

Malin Lundström

Foto: Madeleine Martinsson

Över havet och under taggtråd kommer de för att de vill ha ett bättre liv och de vill ha det här med oss. Barn och sjuka och vuxna. Många av dem dör på vägen. Nu står de utanför vår dörr med bara kläderna på sin kropp.

Snacka om imponerande.

Men allra värst drabbas de med funktionsskillnader. De som inte kan ta sig hit till fots. För den som inte kan röra sig, har kognitiva svårigheter, syn- eller hörselnedsättning, utgör flykten en än större utmaning och risk. Det är de som blir kvar – med allt vad det innebär.

Att vara på flykt ett helvete. Och det blir dagligen allt tydligare att det råder brist på tillgängliga och säkra flyktvägar. Det finns heller inga lagliga vägar in i EU. Skulle du mot förmodan ha råd att ta flyget till Sverige är det flygbolaget får det ekonomiska ansvaret för dig.

Unga Rörelsehindrade håller med HSO och vill att Sverige omedelbart driver frågan om säkra och tillgängliga flyktvägar i EU. Detta är en viktig del i upprättandet av en gemensam, omfattande och människorättsbaserad migrationspolitik för alla.

 Vi anser även att Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap måste bli en strategisk myndighet för funktionshinderstrategin. Vid naturkatastrof och krig måste Sverige ha kompetens och verktyg för att hjälpa personer med funktionsskillnader. Vi saknar en tydlig sådan inriktning idag.

Som många andra funkisrörelsen uppmanar vi Stefan Löfvén och regeringen att uppmärksamma de behov som finns hos familjer som reser med barn och ungdomar med funktionsskillnader.

Malin Lundström 

Ledamot i förbundsstyrelsen