Så vill jag stärka vår röst

Den 31 oktober går Unga Rörelsehindrade till förbundsmöte. Då ska det väljas en styrelse. Därför presenterar vi grymma medlemmar som kandiderar till styrelsen. Björn Häll Kellerman är idag vice förbundsordförande. Men nu kandiderar han till ordförande.

Björn Häll Kellerman

Foto: Madeleine Martinsson

Jag heter Björn Häll Kellerman och är 26 år. Jag är från södra Stockholm, jobbar som politisk sekreterare för (S) och är idag är jag vice ordförande för förbundet.

Men nu kandiderar jag till ordförande.

De senaste åren har Unga rörelsehindrade varit med och påverkat, inte bara internt i funktionshinderrörelsen, utan även utåt, mot beslutsfattare, myndigheter och andra viktiga samhällsaktörer. Vi har deltagit i paneler, synts i media och fått genomslag – ibland själva, ibland med andra.

Ibland, som i fallet med funkofobi-kampanjen, har vi fått genomslag, i varje fall har vi uppmärksammats och uppmärksammat de som berörs och de som kan påverka. Vi ska vara stolta över det. Stolta – men inte nöjda. För vi kan mer!

Jag kandiderar till styrelsen – och posten som förbundsordförande – för att jag vill och tror att jag, tillsammans med er och våra medlemmar, kan göra just det – mer. Vi kan ta vårt förbund till nästa steg och göra det till en röst som hörs och som påverkar. Men för att bli en tydlig röst utåt måste vi lyssna inåt – jag tänker inte minst på er, våra regioner runtom i landet.

Blir jag vald till förbundsordförande är ett av de första stegen jag kommer att ta, att ta initiativet till en ordförandekonferens, där jag och ordförandena för regionerna regelbundet sammanträder för att få uppdateringar om läget – nationellt och regionalt – men också för att få en bättre relation mellan förbundets delar och för att stärka våra röster.

Min bakgrund och mina kontakter i politiken gör att jag, förhoppningsvis, kommer att kunna ha de rätta medlen för att möta de beslutsfattare och makthavare som ytterst har påverkan på de beslut som påverkar våra liv. Här är det viktigt att poängtera att jag inte kommer att låta mitt partimedlemskap påverka mig i rollen som ledamot eller ordförande i förbundsstyrelsen – Unga rörelsehindrade är ett politiskt oberoende förbund och kommer att fortsätta att vara det!

Påverkansarbete uppåt är ett område där våra band till andra organisationer är av största vikt – därför vill jag stärka dem. Därför vill jag göra följande:

I slutet av november kommer organisationen DU!, som samlar funktionshindersorganisationer för unga, att upplösas om vi i den nuvarande styrelsen får igenom vårt förslag. Projektet blev för spretigt för att hålla samman – något som dock inte gör att vi ska vara skeptiska till samarbeten framöver. Tvärtom!

Jag och de personer jag har mött från andra förbund och organisationer vill samarbeta – men på friare grunder. Därför kommer Unga rörelsehindrade, om jag får avgöra, söka samarbete i de fall där vi och/eller andra aktörer vinner på det. Vi ska samarbeta med andra organisationer för rörelsehindrade, andra funktionshinderföreningar, påverkansorganisationer och göra vad vi kan för att påverka de som påverkas bör. DU! läggs alltså troligen ner men Nätverket Unga För Tillgänglighet består – där ska vi bli en mer aktiv medlem.

Engagemang. Påverkan. Inflytande. De är de ledord jag vill bära med mig i arbetet framåt.