Rekordmånga får nej till assistans

Radions Ekot presenterar idag siffror, som visar att i januari i år fick 14 procent av de som sökte personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS), för första gången, bifall på sin ansökan. Det är den lägsta siffran sedan LSS infördes för 20 år sedan. Hela 86 procent får alltså avslag.

Knappt 16 000 personer har personlig assistans idag. Deras liv, med en vardag med assistans, fylls med valmöjligheter, självbestämmande och frihet, något som annars skulle vara långt ifrån självklart.

Idag finns det nämligen inga alternativ till assistans. Ofta erbjuds en kombination av ledsagning och hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) om man inte blir beviljad assistans. En vardag med dessa insatser är oftast en otrygg vardag. Man får inte själv välja vem som ska assistera, vet inte hur länge man får vänta på hjälp om det uppstår en akut situation etc. Vardagen blir oftast schemalagd och inrutad, utan någon plats för spontanitet. En förälder, ett barn, en ung person ska inte behöva leva på sådana villkor.

I Ekot förklarar Andreas Larsson, avdelningschef på Försäkringskassan, att två vägledande domar haft en stor inverkan på avslagen. Men vi i Unga Rörelsehindrade tycker att om dessa domar har så stor inverkan på och drar in personers friheter och rättigheter så är det någonting som inte stämmer. Ett beslut som grundar sig på domar som inte ens behandlar ens egen livssituation är inget beslut taget utifrån en individuell bedömning och enligt LSS har var och en rätt till just en individuell bedömning och ett individuellt beslut.