Den personlig assistansen urholkas

Tillämpningen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) går åt fel riktning, det menar bland annat Unga Rörelsehindrade. Lagens mål om att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna ta del av samhället som alla andra nås inte längre. Allt fler blir av med sin assistans och allt färre får beviljat en första gång.

Nu får funktionshinderrörelsen medhåll från forskningen. 17 forskare i Svenska nätverket för handikappforskare skriver i en debattartikel i Svenska dagbladet hur lagen inte längre lever upp till sitt mål.

”Om dagens politiker anser att LSS ska fortsätta som en viktig pluslag till SoL är det uppenbart att lagen måste förtydligas i många avseenden så att inte en begränsande rättspraxis tar över de politiska intentionerna”, skriver forskarna.

Unga Rörelsehindrades förbundsordförande Björn Häll Kellerman är orolig över utveckligen för den personlig assistansen.

– Vi ser att regeringen allt mer fokuserar på kostnader. Vilket är konstigt. Personlig assistans är en av de mest kostnadseffektiva insatserna vi har i Sverige. Samtidigt skapar personlig assistans  90 000 jobbtillfällen.

Istället ser Björn gärna att regeringen tar inspiration från Liberalerna (fd. Folkpartiet) som under sina landsdagar presenterade flera konkreta förslag för at förändra och garantera den personliga assistansen.

– Personlig assistans garanterar även självbestämmande för oss med funktionsskillnad. Om regeringen vill leva upp till sina mål om arbetslöshet och samtidigt vara en humanitär stormakt borde de fokusera på att stärka och garantera LSS intentioner, liknande som Liberalerna nu gör.