Rapport från Danmarks resan, En hemlighet känd av många

I juni i år åkte Veronica på en studieresa till Danmark för att få veta mer kunskaper kring hur det fungerar i Danmark för personer som har rörelsenedsättning när det gäller kärlek, relationer, sex och personlig assistans.

I Danmark finns det utbildade sexologer och praktiska sexhjälpare. det finns också tydliga riktlinjer när det gäller vad man får göra och inte får göra som assistent eller hjälpare. På danska kallar man ledsagare för hjälpare. Det finns också personal på gruppboenden som är utbildade i dessa frågor och som kan utbilda andra personer.

Man erbjuder stöd till anhöriga och framförallt till personer som själva har funktionsnedsättning.

Nu finns det en rapport och du kan läsa den på projektets webbsida 

Om du har några frågor, kontakta gärna projektledaren Veronica.