Räkna med oss!

Tröja med texten "Räkna på/med oss!"
Syntolkning: Tröja med texten ”Räkna på/med oss!”, där ordet ”på” är överstruket.
Foto: Hanna Hägglund Öfors

Just nu är vi på plats på Almedalsveckan i Visby. Från förbundet deltar vice ordförande Hanna Hägglund Öfors och generalsekreterare Nora Eklöv. 

Annons i DN: "Alla barnen pluggade vidare utan frans, för han hade ingen assistans"
Syntolkning: Annons i DN: ”Alla barnen pluggade vidare utan Frans, för han fick ingen assistans”.

Under veckan kommer vi att se och delta vid seminarium, hålla i och lyssna på tal och gå i Mångfaldsparaden. Vi har också en kampanj som fokuserar på att prata med så många som möjligt om att vi i gruppen unga med funktionsnedsättning ska börja räknas med, istället för att räknas på. Vår grupp ses oftast som en belastande budgetpost snarare än engagerade och kompetenta medborgare som både har rätt att vara delaktiga men också har något att erbjuda samhället. Att räknas med är också att ses som tillförlitlig i sin egen bedömning av sin förmåga, vilja och hur samhällsstöd bör vara utformade för att få det dagliga livet att fungera. 

Vi har också fokus på temat inkluderande skolgång. Tisdag den 2 juli publicerades en artikel i Dagens Nyheters temabilaga om Skola (länk nedan), där vi lyfter bland annat problemet med att en jämlik skolgång inte är självklar i dagens Sverige. För elever med funktionsnedsättning gäller inte det fria skolvalet så samma villkor som för andra och tillgänglighet i skolans lokaler kan inte garanteras. Om du vill studera på universitet och är i behov av personlig assistans måste du ansöka om detta hos Försäkringskassa eller kommun, men det är idag svårare än någonsin att få rätt till insatsen, trots att du har behov.

Här kan du läsa vår artikel i Dagens Nyheter: https://almedalen.se/framtidens-skola-inkluderar-alla/

Hanna Hägglund Öfors
Vice förbundsordförande

Nora Eklöv
Generalsekreterare