Pressmeddelande: 78 % känner inte till funkofobi

 

Idag presenterade Förbundet Unga Rörelsehindrade en opinionsundersökning som Novus utförde på vårt uppdrag under sommaren. Undersökningen har utforskat allmänhetens kunskaper, attityder och värderingar till personer med fysiska funktionsnedsättningar. En liknande undersökning har aldrig genomförts tidigare och därför är det först nu som vi har siffror på svenska folkets inställning till funktionshinderfrågor.

I Novus slutrapport finner vi tyvärr tråkiga siffror på området funkofobi och särlösningar. 78 % av befolkningen vet inte vad ordet funkofobi betyder och 61 % är dessutom direkt positiva till så kallade särlösningar för personer med funktionsnedsättning.

– Det är beklagligt att kunskapsnivån fortfarande är så pass låg 2018 men samtidigt visar resultatet av undersökningen hur viktigt vårt arbete är, vilket ger oss en push att inte ge upp, säger Förbundet Unga Rörelsehindrades förbundsordförande Björn Häll Kellerman.

– Novus undersökning visar på ett stort behov av att utbilda allmänheten i frågor som rör funktionshinderområdet. Okunskapen om vad den grupp vi företräder har för behov är omfattande och från Förbundet Unga Rörelsehindrades sida kommer vi nu att ligga på makthavarna för att skapa större kunskap om att vi med funktionsnedsättningar vill leva i ett inkluderande samhälle. Förhoppningsvis kan vi stå här om några år med helt andra siffror, säger Förbundet Unga Rörelsehindrades utbildningspolitiska talesperson Tiemon Okojevoh.

Mer om detta skriver vi i Aftonbladet idag: https://www.aftonbladet.se/a/rL2jqw

Undersökningen i sin helhet hittar du i bifogad pdf, den första är svar från allmänheten och den andra är svar från beslutsfattare.

 

Presskontakt för Förbundet Unga Rörelsehindrade:
Nora Eklöv, generalsekreterare
nora@ungarorelsehindrade.se
076 109 71 71

 

Bilaga:

Novus Diagramrapport Svar från allmänheten

Novus Diagramrapport Svar från beslutsfattare hälso-sjukvård