På gång v. 8

Så var det måndag igen och en ny vecka ligger framför oss.

Måndag 20 februari
* Möte med Funktionshinderdelegationen på Socialdepartementet. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), statsråd med ansvar för tillgänglighet och antidiskriminering, deltar
* Generalsekreterare Nora Eklöv i Stockholm

Tisdag 21 februari
* Möte med Elin Langemar om eventuellt samarbete med Unga Rörelsehindrade om erfarenhetsutbyte mellan unga med rörelsehinder

Under veckan kommer jag även att rapportera om vår verksamhet till DHR:s förbundsstyrelse.

Ha en fin vecka!

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande