På gång v. 7

Hej!

Till skillnad från förra veckan är denna och nästa vecka rätt blanka.

Måndag 13 februari
* Förbundet för Delaktighet och Jämlikhets ordförande Lars Hagström och jag skriver på Dagens Samhälles debattsida om vikten av att införa CRPD i svensk lag.

Onsdag 15 februari
* Strategiskt samrådsmöte hos MFD.

Ha en trevlig vecka!

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande