Ojämlika avgifter för hjälpmedel

Sveriges landsting, regioner och kommuner tar ut olika avgifter för hjälpmedel. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Sveriges landsting, regioner och kommuner tar ut olika avgifter för hjälpmedel. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.