Många med nedsatt rörelseförmåga tvekar att resa

Många med nedsatt rörelseförmåga tvekar inför tågresan, det visar en undersökning som Konsumentverket har gjort. 

Var tredje resenär med nedsatt rörelseförmåga är osäker på tillgängligheten på tåget. Var fjärde är orolig för att hjälpen på stationen inte finns på plats.

Om du är med om att inte kunna genomföra en resa på grund av din rörelseförmåga ska du anmäla detta till Konsumentverket, det uppmanar Björn Häll Kellerman som är Unga Rörelsehindrades förbundsordförande.

– Om du reser nu i jul får du gärna anmälan om du råkar ut för krångel i samband med din resa. Får vi inte in några anmälningar är det svårt för både företaget och Konsumentverket att agera. De allmänna transporterna måste bli tillgängliga för alla!

Rätt till hjälp

Det finns skillnader i reglerna beroende på om du reser med tåg, buss, båt eller flyg. Men oavsett färdmedel har du rätt att få assistans så att du kan genomföra resan.  Du har alltså rätt att få hjälp att komma ombord och likaså vid avstigning och byten. Du kan också ha rätt att få hjälp ombord, till exempel med att ta dig till toaletten.

Många ovetande

Det är det många som inte känner till sina rättigheter. I Konsumentverkets undersökning svarade sex av tio att de inte vet vilka rättigheter de har, eller att de är osäkra på om de har den kunskapen.

Främst är det personer med nedsatt rörelseförmåga och nedsatt syn som upplever problem med att resa med tåg. Men även personer med kognitiva svårigheter, utvecklingsstörning och döva tycker att det är svårt att resa, visar undersökningen.

Anmäl gärna problem

Konsumentverket har i flera år försökt granska hur tillgängligheten vid resor ser ut. Ett led i det arbetet är att få respons och det måste de som stöter på problemen ge. Anmälningar leder sen till att Konsumentverket kan sätta press på företag som inte sköter sina åtaganden, det menar Angelica Lillback som är jurist på Konsumentverket.

– Vår förhoppning är att det i sin tur leder till en bättre fungerande verksamhet och att personer med funktionsnedsättning inte hindras från att resa, säger hon i ett pressmeddelande till Unga Rörelsehindrade.

Fem saker att tänka på

Sedan den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering.

Vem har rätt att få assistans? Alla som upplever att de behöver det. Rättigheterna gäller även äldre som behöver stöd och hjälp i sitt resande, och att man inte behöver ha något särskilt intyg för att få hjälp.

Vad mer har jag rätt till? Du har rätt att få reseinformation, både inför och under själva resan. Du har rätt att ha med dig assistans- eller ledarhund.

När får ett företag neka mig att resa? Om det skulle påverka säkerheten ombord. För resor med mindre båtar finns inga regler om assistans.

Vilka har tillsyn över att det fungerar i Sverige? Konsumentverket har tillsyn över rätten till transport, det vill säga att personer med funktionsnedsättningar utan extra kostnad ska erbjudas bokningar och biljetter samt rätt att få information av företaget om tillgänglighet. Det gäller även assistans vid avresa, ankomst eller byte och assistans ombord.

Transportstyrelsen har tillsyn över att tåg, perronger, stationer och andra inrättningar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Transportstyrelsen har också tillsyn för flygplatser.

Den som driver bussterminalen ansvarar för anvisa en plats där personer med funktionsnedsättningar kan meddela sin ankomst och begära assistans. Transportören, bussföretaget, ansvarar ombord på bussarna.

För båtresor gäller att den som har ansvar för terminalen också ansvarar för assistans, både när man ska gå ombord och när man ska gå i land.

Var står det mer om reglerna och hur kan jag anmäla brister? På Konsumentverkets vägledning Hallå konsument (tfn 0771- 525 525) står det med om vilka regler som gäller och hur du kan göra en anmälan. Du behöver inte fästa stor vikt vid om det är Transportstyrelsen eller Konsumentverket som har tillsynsansvar. Myndigheten ser till att din anmälan hamnar rätt. http://www.hallakonsument.se/reseguide/