LSS-rapport och ny fuskutredning

Fler pojkar och män än flickor och kvinnor får assistans och andra LSS-insatser beviljade, visar färska siffror från Socialstyrelsen

Precis som inom vården är det markanta skillnader i antalet beviljade insatser inom LSS mellan könen, en diskriminering som borde vara omöjlig i välfärds-Sverige anno 2017 och som (tyvärr) ger ansvarig minister, Åsa Regnér (S), rätt i åtminstone ett av sina många uttalanden på området. Snedfördelningen spär också på de könsskillnader som finns i övrigt i samhället, inte minst avseende löner och löneutveckling. För utan assistans (eller andra stödinsatser) minskar ju möjligheten att ta ett jobb eller en studieplats avsevärt. På en arbetsmarknad där kvinnor överlag har en sämre ekonomisk situation riskerar utvecklingen inom LSS att få allvarliga konsekvenser för kvinnor ”vår grupp”. En ändring måste till, där behovet styr, inte vem som låter mest eller har ”rätt” kön, vilka är de faktorer som brukar spela in i sammanhang som detta. Åsa Regnér har inte bara barn-, äldre- och funktionshinderrelaterade frågor i sin ministerportfölj, hon är även jämställdhetsminister, vilket borde ge ett tungt mandat att agera i denna fråga.

Kommunernas ansvar ökar

I samma rapport står att läsa att antalet personer som beviljades assistans i kommunerna ökade från 4 295 st. 2015 till 4 575 st. i fjol. I statistiken ingår inte hur utvecklingen ser ut för de som Försäkringskassan har beviljat insatsen, men det krävs knappast en högre matematikutbildning för att ana sig till att ökningen hos kommunerna (för insatser upp till 20 timmar/vecka) beror på de åtstramningar som Försäkringskassan har genomfört sedan regeringens regleringsbrev för 2016 beordrade åtgärder för att ”bryta utvecklingen”.

Regeringen skapar utanförskap och fattigdom

Sammantaget visar Socialstyrelsens siffror med all tydlighet att den socialdemokratiskt ledda regeringen, som själv beskriver sig som feministisk, driver en politik som drabbar kvinnor i flera avseenden; dels den snedfördelning som beskrivs ovan, dels det faktum att färre timmar assistans bidrar till att anhöriga, till stor del kvinnor, tvingas ta ett ökat ansvar för att den som behöver hjälp och stöd också ska få det. Ökningen av kommunala insatser kan visserligen ses som att fler får assistans men det minskade antalet timmar som utvecklingen pekar mot leder till den beskrivna kvinnofällan.

SvD:s bolagsgranskning leder till fuskutredning

Alldeles nyss kom nyheten att Åsa Regnér (S) valt att ge den mångårige skatteutredaren Stig Svensson i uppdrag att utreda de privata assistansbolagen, i vilka de flesta bevisade fuskärenden har skett. Spontant känns en sådan utredning mer rätt och välriktad än den massiva ”översyn” av assistansen som helhet, som pågår under ledning av riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD), men för många utredningar på samma område kan också leda till en onödig spretighet. Återstår att se vad Svenssons uppdrag kommer att innebära i detalj. Imorgon vet vi mer, då den nya utredningen presenteras.

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande