Lagen förhindrar inte diskriminering

Unga Rörelsehindrade har jobbat länge med att stärka lagen kring mänskliga rättigheter i Sverige. Och igår klubbade riksdagen igenom ett lagförslag om att utöka diskrimineringslagen. Men undantag i lagen gör att den inte kommer att förhindra diskriminering. 

Igår klubbade riksdagen igenom lagförslaget som gör att bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering. Men lagen förhindrar inte all diskriminering. Du har rätt att gå till domstol om du stängs ute på grund av bristande tillgänglighet. Men undantag i lagen gör att lagen bara gäller för företag som har fler än tio anställda.

Det innebär att nästan alla butiker inom handeln (92 procent), hotell och restauranger (89 procent) och företag inom kultur (99 procent) inte behöver göra sina lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta gör att lagen oftast inte gäller när du ska köpa kläder, böcker, handla mat, äta på restaurang eller gå på en utställning.

Undantagen i lagen upprätthåller fortfarande segregering i Sverige. Det är fortfarande okej att stänga vissa människor ute. Argumenten som används är att kostnaden för företagen skulle bli för stor. Skulle det vara acceptabelt att diskriminera någon annan av den anledningen? Som om det fanns ett pris på mänskliga rättigheter.

Även om Unga Rörelsehindrade har varit med och drivit igenom lagen kommer vi nu att jobba vidare med att förverkliga FNs konvention om mänskliga rättigheter. Nu vet vi att vårt arbete kan leda till nya lagar. Nu ska vi göra om och se till att politikerna gör rätt. Det ska inte finnas undantag i Sverige som tillåter diskriminering.