Kommuner är dåliga på fysisk tillgänglighet

Björn Häll Kellerman

Foto: Madeleine Martinsson

Kommuner är dåliga på fysisk tillgänglighet, det visar Myndigheten för Delaktighets kartläggning. Men några kommuner går ändå i rätt riktning, skriver Björn Häll Kellerman.

Många kommuner är dåliga på fysisk tillgänglighet. Men hur bra är din kommun på fysisk tillgänglighet? Med största sannolikhet ganska dålig, det visar Myndigheten för Delaktighets kartläggning.  Av de 200 som svarade på myndighetens enkät hamnade många på en allt för dålig nivå.

Bäst klarade sig Karlskoga, Luleå och Borås. De har insett att fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att barn och unga med rörelsehinder ska kunna vara en del av kommunen. En del av samhället. De har tagit de stora ansvar de har för att garantera att ingen stängs ute på grund av bristande tillgänglighet. Det är något som även kommit till nytta för barnfamiljer (barnvagn) och pensionärer.

De kommuner som har klarat sig bra har sett över sin egen verksamhet men också arbetat förebyggande genom se till att allt nytt som byggs också byggs tillgängligt. Det är ett framgångsrecept som jag hoppas Dorotea, Ockelbo och andra som klarade sig väldigt dåligt, tar lärdom av.

Vill du vara med och sänka trösklar? Gå med i Unga Rörelsehindrade eller skicka ett färdigskrivet mejl till demokratiministern.

Björn Häll Kellerman

Förbundsordförande, Unga Rörelsehindrade