Knappt ett år kvar till valet

Med knappt ett år kvar till valet i september 2014 kommer valrörelsen allt oftare upp i nyhetsrapporteringen. I morse meddelades att partierna storsatsar i sociala medier för att den vägen locka väljare. Bra.

Jag vill dessutom höra nyheter om att det blir ett val där värderingar lyfts. Jag vill ha politik och valrörelse som handlar om visioner, värderingar, drömmar, förväntningar och om hur vi ska nå dit. I dag verkar många gånger politik blivit samma sak som ekonomi. Självklart måste förslagen finansieras. Men – låt pengar vara ett medel, inte ett mål i sig. Låt politik handla om människor och om hur vi ska ha det, tillsammans.

Jag vill att alla som står bakom alla människors lika värde hjälps åt att låta detta viktiga och grundläggande genomsyra valrörelsen. Att den får genomsyras av konkreta diskussioner och debatter om hur vi ska nå ett samhälle där detta också återspeglas i konkret politik så alla – oavsett funktionsförmåga, kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, tro, ålder – har samma möjligheter och rättigheter. Vilken vitaliserande debatt vi skulle kunna få!

I vår granskas Sverige av FN utifrån konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta borde tidsmässigt kunna användas för att skapa uppmärksamhet i valrörelsen så vi får en valrörelse där funktionshinderperspektivet genomsyrar (det vill säga vilka hinder samhället/vi alla tillsammans skapar som gör att människor med funktionsnedsättning blir funktionshindrade).

Det finns så mycket frustration, det finns mycket besvikelse, det finns mycket ilska och det finns rädsla, rädsla för framtiden. Detta måste politiken ta på allvar!

Jag hoppas funktionshinderrörelsen kan ta ett gemensamt helhetsgrepp. Tänk om vi kan få till en enda stor gemensam valkampanj som fokuserar just på det stora, gemensamma funktionshinderperspektivet som ju fortfarande saknas helt i den politiska debatten. Därefter ska vi naturligtvis konkretisera och exemplifiera – men låt oss inte fastna i detaljer, funktionsnedsättning eller diagnos, utan låt oss göra en gemensam kraftsamling för en politik där allas lika värde faktiskt betyder något – oavsett funktionsförmåga.