Kampen större än tillgängligheten

Torsdagsaktionen i Almedalen 2012

Torsdagsaktionen i Almedalen 2012

LEDARE i SHT | Nu avgörs om personer med funktionsnedsättning ska erkännas som en naturlig del av den mänskliga mångfalden, skriver Maria Johansson.

Frågan om bristande tillgänglighet ska klassas som olaglig diskriminering är större än själva frågan om tillgänglighet och användbarhet. Den handlar helt enkelt om vilken plats funktionshinderperspektivet ska ha i svenska politik och i svensk lagstiftning.

Den handlar om huru­vida personer med funktionsnedsättning ska erkännas som den naturliga del av den mänskliga mångfalden som vi är, eller om vi även fortsättningsvis ska tas med i beräkningen lite vid sidan av, i efterhand.
Hur denna fråga hanteras är avgörande för om utvecklingen mot ett samhälle för alla ska gå framåt eller bakåt.
Det handlar i grunden om våra mänskliga rättigheter och om synen på tillgänglighet/användbarhet/design för alla/hållbarhet/mångfald.

Läs hela ledaren hos SHT»

Läs Marias tal från Marschen för tillgänglighet»