Vi kommer fortsätta röra oss framåt

Johanna Andersson

Foto: Madeleine Martinsson

MOTION NUMMER 7.  Om DHR forsätter denna väg kommer det bli som förr – folk kommer föra vår talan åt oss. När tolkningsföreträdet brister, då brister också mitt förtroendet för DHR.

DHRs förbundsmöte lät motion nummer 7 passera. Beslutet öppnar för att personer utan funktionsskillnad ska kunna börja bilda majoriteter i DHRs styrelser. Först ska dock en utredning tillsättas. Jag nöjer mig att skriva det är anmärkningsvärt att Sverige största förbund, som kämpar för våra rättigheter,  väljer bortse från sin viktigaste värdering: den att vi med nedsatt rörelseförmåga ska representera oss själva.

Jag öppnar nu för att Unga Rörelsehindrade kommer fortsätta framåt, utan DHR, och representera oss själva.

Principiellt finns det väldigt lite att snacka om. Det skall vara vår tolkning av hur det är att leva med nedsatt rörelseförmåga som gäller, framförs och är utgångspunkt – inte någon andrahandsupplevelse eller återberättad historia, inte något expertutlåtande av någon som uttalar sig om oss som objekt. På den punkten ska Unga Rörelsehindrade inte backa som DHR. Det ska inte bli som på den tiden då vi med funktionsskillnad inte hade någon talan.

Det är självklart att anhöriga, vänner och andra ska få engagera sig i våra frågor. Allt engagemang är viktigt. Därför har DHR ett medlemskap som möjliggör engagemang och där allas röst är lika mycket värda. Vem som helst kan bli medlem i DHR, om du delar värderingarna. Men det måste vara vi, vars levnadsvillkor det handlar om, som får tolkningsföreträdet i våra frågor.

Denna motion kommer bli förödande för DHRs trovärdighet. Jag har fortfarande förtroende för många inom DHR och deras förbundsstyrelse, men Unga Rörelsehindrade måste fortsätta se till sina egna principer. För precis som Björn skrev i ett tidigare inlägg ”detta handlar inte om att locka fler medlemmar: det handlar om att se över värderingar man inte delar”.

Hur kan vi samarbeta med ett förbund som inte delar våra värderingar? Det kan vi inte. Frågan blir istället: hur ska vi gå vidare med utbrytningen?

Som vårt samarbete ser ut idag är Unga Rörelsehindrade och DHR starkt sammankopplat. Unga Rörelsehindrade får ovärderlig kunskapsutbyte och ekonomiskt stöd från DHR. I många fall delar också våra kanslier lokaler. Om vi skulle välja att bryta oss ur måste vi först se över vad våra alternativ skulle vara.

Därför kommer jag, om vald till förbundsordförande för Unga Rörelsehindrade, först tillsätta en utredning om att bryta samarbetet med DHR. Underlaget ska sen diskuteras. Beslut kommer, om urträde anses nödvändigt, tas på nästa förbundsmöte 2017. För det viktigaste är inte materiella värden, utan att vi står för våra övertygelser och mänskliga rättigheter.

När tolkningsföreträdet brister, då brister också mitt förtroendet för DHR. Om DHR fortsätter backa in i framtiden, då kommer Unga Rörelsehindrade att bryta samarbetet. Det kan jag lova.

Johanna Andersson

Johanna är idag ledamot och valberedningens förslag till förbundsordförande.

Johanna@ungarorelsehindrade.se