Höj rösten

Myndigheten för Delaktighet har under EU-valet kontrollerat tillgängligheten i vallokalerna. Nästan alla lokaler har brister. 

Från och med i år är det lag på att alla vallokaler måste vara tillgängliga. Ändå har nästan alla vallokaler tillgänglighetsbrister, det säger Myndigheten för Delaktighet. Till exempel har nästan hälften av lokalerna trösklar in till lokalen, något som försvårade för oss rörelsehindrade att rösta i EU-valet.

Det ska råda nollvision vid röstandet. En enda person som hindras rösta är en för mycket. Inför nästa val är det därför viktigt att valnämnderna tar sitt ansvar. Det är bra och viktigt att du som är rörelsehindrad hjälper dem på vägen dit. Höj därför din röst i din kommun, kontrollera och rapportera vart vallokalerna brister. Oftast är det enkla och billiga åtgärder som krävs.

Du kan höra av dig till din kommun eller till mig om de brister du ser i vallokalerna. Höj rösten.

 

(PS. Här kan du se Myndigheten för Delaktighets rapport. DS.)

 

// Måns