Glöm inte att rösta!

Euparliament

Söndag 25 maj är det val till Europaparlamentet.

I Europaparlamentet avgörs många frågor som berör mänskliga rättigheter.  80 miljoner människor i EU beräknas ha en funktionsnedsättning, men det finns ingen gemensam funktionshinderpolitik utan det är stora skillnader mellan medlemsländerna.

Ett problem är att många medlemsländer har en konservativ syn på människor med funktionsnedsättning. De senaste årens ekonomiska kris och nedmontering av sociala skyddsnät har samtidigt drabbat människor med funktionsnedsättning hårt i många EU-länder. Unga med funktionsnedsättning får  ingen personlig assistans utan tvingas att bo på institutioner eller vara helt beroende av föräldrar och anhöriga.

En viktig funktionshinderfråga handlar om fri rörlighet inom unionen för alla medborgare. Tanken är att man framöver ska kunna studera eller arbeta utomlands utan att bli av med personlig assistans och andra rättigheter.

Det är viktigt att rösta och ta ställning för ett jämlikt och öppet Europa, annnars får konservativa och odemokratiska krafter ökat inflytande över EU-politiken.