Fortsätt som medlem 2013

Nu har väl alla på allvar kört i gång på det nya året? Det har vi på Unga Rörelsehindrade gjort också. Följ oss gärna på Facebook och Twitter för att se vad vi gör och kolla vilka aktiviteter som kommer under året.

Fortsätt som medlem. "“Jag blir jätteglad när du fortsätter som medlem!” - Tobias Holmberg, Förbundsordförande

För att fortsätta som medlem och ta del av allt som händer under [ar] måste du bekräfta ditt medlemskap eller betala medlemsavgift.

Du måste betala eller bekräfta senast [ar].06.30 för att fortsätta som medlem utan uppehåll, men gör det gärna nu direkt så vet du att det är gjort.

Betala eller bekräfta redan i dag»

Delta på våra spännande aktiviteter