”vad exakt är det man vill skära ned på?”

Forskare hyllar framgångarna med LSS och personlig assistans.

Under hösten har assistansersättningen blivit allt mer omdiskuterad. Även om assistansreformen har hjälpt tusentals barn, unga och deras familjer pratar politiker och debattörer om en enda sak: kostnader. I en debattartikel skriver därför två forskare om hur assistans är avgörande för att barn och unga ska få ett gott liv.

– I dag har syftet med reformen fallit i glömska, och i fokus är bara de påstådda ökade kostnaderna. Vi behöver åter igen påminna oss om hur det var innan 1994, skriver forskarna.

Innan reformen hade många barn och ungdomar med funktionsvariation inte möjligheten att bo hemma med sin familj och kunde inte heller delta i samhället på samma villkor som alla andra.

-När politiker i dag säger att de ska se över assistansreformen och dess höga kostnader; vad exakt är det man vill skära ned på?