Förbundets inspel till 2020 års valutredning

Valsäkerhet. Förbundet har idag lämnat in sitt svar gällande 2020 års valutredning.

Utredningen leds av tidigare statsrådet Lena Hjelm-Wallén (S) och är ”en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av och överväga förändringar i valsystemet. I uppdraget ingår, bland annat, att lämna förslag som till åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper som av skilda anledningar kan ha svårigheter att utnyttja sin rösträtt”.

Läs tf förbundsordförande Björn Häll Kellermans svar nedan.


Svar gällande

dialog med 2020 års valutredning (J 2020:08, Komm2020/00302-1)

till

ordförande Lena Hjelm-Wallén genom utredningssekreterare Kristina Lemon

Förbundet Unga Rörelsehindrade representerar barn och ungdomar mellan 0 och 32 år som lever med någon form av nedsatt rörelseförmåga.

En del av förbundets målgrupp är alltså inte röstberättigad men för oss som är det är det främst två hinder som vi stöter på i samband med valdeltagande; fysisk otillgänglighet och svårigheter för en del av oss att kunna bevara vår valhemlighet.

Gällande otillgängligheten handlar det om de vallokaler som finns att tillgå, både för förtidsröstning och röstning på valdagen.

Lokaler för förtidsröstning finns ju, oftast, på ett flertal platser, till skillnad från den ”egna” vallokalen till vilken man är hänvisad på valdagen. Det gör att chansen att ta sig till en tillgänglig vallokal för att förtidsrösta är något större, inte minst eftersom de ofta förläggs till i övrigt tillgängliga platser som gallerior/köpcentrum, bibliotek och centralstationer.

Valdagens vallokaler, inte sällan förlagda till kommunala byggnader som skolor, lämnar dock ofta mer att önska. Byggnader som dessa kan och bör förväntas vara fullt tillgängliga för personer med olika grad av nedsatt rörlighet men så är inte alltid fallet, i synnerhet när det kommer till lite äldre byggnader.

Det kan röra sig om tunga entrédörrar utan elektrisk dörröppning, nivåskillnader i närmiljö (där även backar eller kuperad ”terräng” kan förekomma), entréområden och interiört eller att portar, passager och dörrar är för trånga för att kunna ta sig fram smidigt. I de fall hiss behövs för att ta sig från entré till vallokal är det inte alltför ovanligt att den kräver nyckel för att kunna användas eller att de är för små för att kunna transportera rullstolar av större modell. I vissa fall krävs till och med att den som är i behov av hiss eller ramp måste ta sig till en helt annan del av byggnaden än entréområdet för att ta sig in, ibland även med behov av att få tag i någon med nyckel till den alternativa ingången och/eller eventuell hiss.

Gällande möjligheten att bevara sin valhemlighet, är det utformningen av ”valbåsen” och de små, fysiska valsedlarna som ställer till det.

Att ta sig fram till de ställ där valsedlarna är uppställda kan vara ett hinder bara det, om de inte står på ett bord i vanlig höjd, för långt in på detta eller av någon annan anledning är svåra att nå på egen hand. Att då behöva hjälp, oavsett om det är av en personlig assistent, ledsagare eller familjemedlem, en främling som råkar stå bredvid eller en röstmottagare, gör att ens valhemlighet röjs, såvida man inte ber att få en av varje valsedel (vilket blir en ganska ordentlig bunt vid ett flervalstillfälle).

Väl bakom röstningsskärmarna, där förhoppningsvis åtminstone en av dem är placerad på ett vanligt bord så att den som inte kan eller orkar stå upp kan sitta, har många problemet att nedsatt finmotorik i händer och fingrar gör det svårt eller omöjligt att själv placera valsedeln, tillverkad i tunt papper utan stadga, i sitt nästan lika sladdriga kuvert.

Önskar man dessutom stödja en viss kandidat, är det inte sällan omöjligt att sätta sitt kryss i den minimala rutan vid kandidatens namn. Om inte det har skett innan, röjs ens valhemlighet garanterat i denna stund om man behöver hjälp.

Att den som hjälper en förhoppningsvis har vett nog att låta den röstandes val förbli en hemlighet är av mindre vikt här, eftersom hemligheten likväl röjs.

Vi i förbundsstyrelsen har dessvärre mindre kunskap vad gäller att rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare och avstår därför från att besvara frågor rörande detta.

Farsta den 3 maj 2021

Förbundsstyrelsen genom

Björn Häll Kellerman
Tillförordnad förbundsordförande