Förbundet svarar på remiss om personliga assistenters villkor

Förbundsstyrelsen har idag lämnat in sitt svar på Socialdepartementets remiss av betänkandet Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1) från Utredningen om översyn av yrket personlig assistent.

Förbundet ser positivt på utredningens förslag och tycker att det pekar i rätt riktning för att öka statusen för det yrke som gör det möjligt för så många att leva sina liv lite mer självständigt än vad som annars vore möjligt.

Läs remissvaret här.