EU-kollen; Lars Adaktusson

Lars Adaktusson är Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentet. I sitt arbete vill han att EU ska tala med en röst i utrikespolitiken och alltid prioriterar mänskliga rättigheter högst. Samtidigt vill han verka för en reformering av det europeiska samarbetet. Principen att politiska beslut ska fattas på lägsta och mest ändamålsenliga nivå måste alltid vara central. Så här tycker Lars Adaktusson när det kommer till tillgänglighet, rörlighet och dödshjälp. 

 

Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

 

–  Ja, EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv. Givetvis är det så att respektive medlemsland har ett huvudansvar för tillgänglighetsfrågorna. 

 

Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

 

– Den svenska reformen med personlig assistans är mycket unik, vilket betyder att när det gäller svenska medborgares möjligheter att ta med personlig assistans resa till annat land, så är det svensk reglering som gäller för överskådlig tid 

 

Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

 

–  Jag anser att frågan om dödshjälp ska regleras på nationell nivå. Jag oroas av det stöd vi kan se för aktiv dödshjälp, nu senast i Belgien som sagt ja till att även barn, efter eget beslut, ska kunna ges aktiv dödshjälp. 

 

Lars_Adaktusson_9883_b

Kristdemokraternas toppkandidat till EU-valet, Lars Adaktusson.

 

Se även

EU-kollen; Kent Johansson

EU-kollen; Malin Björk