EU-kollen; Kent Johansson

Kent Johansson är Europaparlamentariker för Centerpartiet. Hösten 2011 ersatte han Lena Ek som då utsågs till Sveriges miljöminister, nu toppar han Centerpartiets EU-vallista. Vi frågade honom hur han ser på tillgänglighet, rörlighet och dödshjälp. 

 

Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

 

–  Jag kan tänka mig att det behövs ny lagstiftning för att garantera den rättigheten… …Det är mycket möjligt att det måste handla om bindande krav.

 

Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

 

– Vi måste hitta sätt så att olika länders social- och försäkringssystem kan umgås med varandra över gränserna.

 

Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

 

– Jag tycker inte att det är något vi ska bestämma om på EU-nivå. Jag är personligen emot idén om aktiv dödshjälp.

 

12652700365_f53a902ac1_z

Centerpartiets toppkandidat i EU-valet, Kent Johansson. Foto: Centerbilder

 

Se även

EU-kollen; Malin Björk

EU-kollen; Isabella Lövin