EU-kollen; Isabella Lövin

Isabella Lövin är Miljöpartiets toppkandidat inför EU-valet på söndag. Hon har suttit i Europaparlamentet sedan 2009. Där har hon bland annat uppmärksammats för sitt arbete inom EU:s fiskepolitik.  Innan hon valdes in i Europaparlamentet var Isabella Lövin journalist och hon har även skrivit en bok; Tyst havjakten på den sista matfisken (Ordfront förlag). För den fick hon Stora Journalistpriset 2007 i kategorin Årets berättare. Detta är hur Isabella Lövin ser på andra frågor som tillgänglighet, rörlighet och dödshjälp. 

 

Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

 

– Det vore bra med ett direktiv som slår fast tillgänglighet på miniminivå för EU:s länder. Det handlar om att säkerställa att den fria rörligheten i EU gäller för alla människor…

 

Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

 

 – Ja, åtminstone när det gäller vistelse under kortare tid. Om man bosätter sig permanent i ett nytt land är det detta EU-landets regler som gäller…

 

Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

 

– Detta bör vara en nationell fråga. Miljöpartiet har hittills inte tagit ställning till denna fråga, varken ja eller nej.

 

 

10835334206_fafda5242b_z

Miljöpartiets toppkandidat till EU-valet, Isabella Lövin. Foto; Fredrik Hjerling

 

Se även

EU-kollen; Marit Paulsen

EU-kollen; Gunnar Hökmark