Ett allvarligt svek

IMG_1864

Måndag 23 juni var det riksdagsdebatt om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Alliansens lagförslag röstades igenom med undantag för företag med färre än tio anställda. Det innebär att skyddet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet inte gäller för 9 av 10 företag i Sverige.

Förbundet Unga Rörelsehindrade ser beslutet som ett allvarligt svek mot funktionshinderrörelsen. Undantagen i diskrimineringslagen bryter också mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, som Sverige undertecknade 2007.
Att det över huvud taget blev en lag är mycket tack vare funktionshinderrörelsens envisa kamp och initiativ som Marschen för tillgänglighet och torsdagsaktionen. Alliansregeringen var till slut illa tvungen att gå från ord till handling. Istället för att få till en stark lagstiftning valde man då att vika sig för näringslivets krav och väga mänskliga rättigheter mot ekonomiska intressen.