En Stärkt Röst besöker regionerna igen!

En Stärkt Röst är ett samarbetsprojekt som vi är delägare till och som arbetar med att både stärka samarbetet på nationell/regional nivå samt öka kompetensen inom organisationerna.

I höstas besökte projektledare Stephanie Skinner olika regioner för att träffa engagerade medlemmar i projektet på lokal- och regional nivå. Syftet var att starta en dialog kring hur man kunde öka samarbetet mellan organisationerna, samt ge tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan organisationerna.

Nu är de nyfikna på hur det lokala- och regionala arbetet har gått och om det skett någon utveckling i ens verksamhet. Projektledare Stephanie kommer även berätta om ett utbildningskoncept som man på lokal- och regional nivå kommer kunna dra stor nytta av. Tid ges även vid detta tillfälle för erfarenhetsutbyte. Här ges även tillfälle för en återträff för alla som deltog på projektets pilotutbildningar våren 2013!

 

Hålltiderna för Stephanies ankomst till de olika städerna är följande:

Stockholm: 28/5

Umeå: 30/5

Göteborg: 4/6

Malmö: 11/6

Tiden som gäller är 17:30 – 20:00.

Projektet kommer även bjuda på mat samt stå för din resa till arrangemanget! Mötet är öppet för alla organisationens medlemmar, aktiv eller ej.

Vad väntar ni på? Anmäl ert deltagande till stephanie@enstarktrost.se eller via telefon/sms: 0723-50 65 50