En dag att uppmärksamma allas lika värde


Foto: Linnea Bengtsson

 

Idag är det 8 mars, även Internationella kvinnodagen. För mig är det en dag för mänskliga rättigheter, en dag att uppmärksamma allas lika värde lite extra och en dag att kämpa för att kvinnor och män ska få leva ett liv på lika villkor. Detta inkluderar alla människor, med och utan funktionsnedsättning. Därför har jag idag valt att intervjua Nora Eklöv och Ebba Johansson i Unga Rörelsehindrade med tre frågor om vad den här dagen betyder för dem och vad de anser att de kan bidra med för att uppnå målet med dagen.

 

 

Nora Eklöv, generalsekreterare, Unga Rörelsehindrades förbundskansli (Privat foto)

1. Vad betyder kvinnliga rättigheter för dig?

Mänskliga rättigheter. Rätten att inte bli utsatt för våld, diskriminering och kränkningar. Rätten till sexuella rättigheter, rätten till abort rätten att bli lyssnad på och bli tagen på allvar.

2. Känner du att föreningsarbete är extra viktigt för dig som kvinna?

Jag tycker det är viktigt med mångfald och en bred representation inom alla olika föreningar. Det är inte ovanligt med föreningar där kvinnor är underrepresenterade därför är det viktigt att fler kvinnor vågar och tillåts att ta plats. Jämställdhet och jämlikhet ska vara en självklarhet i alla föreningar!

3. Vad som kvinna kan du bidra med i Unga Rörelsehindrade?

Jag tror att jag som person kan bidra till att lyfta ungas perspektiv i olika frågor, inte främst inom assistansfrågan där jag själv är drabbad i och med att jag förlorat min personliga assistans. Eftersom Förbundet Unga Rörelsehindrade är Sveriges enda förbundet för och av unga med nedsatt rörelseförmåga, tror jag att det är extra viktigt med en bred representation, både vad det gäller kön, funktionsförmåga, migrantstatus, etnicitet och sexuell eller romantisk läggning.

 

Ebba Johansson, förbundskassör, Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse (Foto: Linnea Bengtsson)

 

1. Vad betyder kvinnliga rättigheter för dig?

För mig betyder inte kvinnliga rättigheter något speciellt, utan det handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, lika lön osv. Det ska ses som en självklarhet även om vi vet att det tyvärr inte är så.
Så för mig handlar det om att lyfta det.
Det handlar om att inte bli lamslagen och acceptera en del saker utan driva frågan om jämställdhet.

2. Känner du att föreningsarbete är extra viktigt för dig som kvinna?

Föreningsliv har alltid varit viktigt för mig. Jag tycker det är viktigt och ger mycket till samhället, gammal som ung.

3. Vad som kvinna kan du bidra med i Unga Rörelsehindrade?

Jag tror alltid att blandade grupper och en mer jämlik könsfördelning i är gynnsamt i grupper. Vi har kanske inte alltid men många gånger olika infallsvinklar, frågor som vi brinner för mm. Jag tror även att det är viktigt att visa yngre tjejer mitt engagemang i Unga Rörelsehindrade och drivet att vilja påverka.

 

Malin Lundström
Talesperson för hjälpmedelsfrågor