Det här tycker vi!

Nu kan du läsa om vad vi i Unga Rörelsehindrade har för åsikter i de viktigaste frågorna. Mycket måste förbättras i vårt samhälle för att alla ska få sina självklara rättigheter och skyldigheter. Vi har samlat våra tankar på vad vi tycker behöver göras och vad vi arbetar med.

 

Marschen för tillgänglighet på Mynttorget (foto Melker Larsson)

 

Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället. Vara fullt delaktig och vara med och påverka. Unga Rörelsehindrade ser möjligheterna i individens unika personlighet och erfarenhet. Målet är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska ses som en naturlig del av samhället och mångfalden.

 

Unga Rörelsehindrade är en demokratisk, ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi samarbetar med bland annat DHR. Unga Rörelsehindrade är DHRs ungdomsförbund, vilket innebär att vi ofta arbetar kring samma frågor men från ett ungdomsperspektiv.

 

Läs mer om våra åsikter»