Civil olydnad mot otillgänglighet i Göteborg, bra där!

I torsdags skedde en anonym aktion, av aktörer jag har kommunicerat med. En aktion för att belysa att det görs för lite för att garantera tillgängligheten i det offentliga rummet. Denna gång ägde aktionen rum i Göteborg. Jag fick ett mejl med pressmeddelande och även visst utdrag i en konversation med P4 Väst. De som har genomfört aktionen motiverar sig väl i pressmeddelandet, och hänvisar bland annat till ett uttalande av Hans Filipsson, språkrör Marschen för tillgänglighet

 – Det kokar i rörelsen och det som efterfrågan är mer handgripliga metoder.

Utöver hänvisningar till historia väljer aktivisterna att ge sin kommentar på aktionen.

– Efter 11 år så har vi insett att manifestationer och dialog ej leder till att det tilldelas resurser att lagarna om tillgänglighet skall uppfyllas. Vi ser därför att det nu är vår skyldighet samt att vi inte har något att förlora på att ta till mer radikala metoder för att se till att denna frågan som berör alla landets invånare med någon form av fysisk funktionsnedsättning tas på allvar. Som en första aktion så har vi därför gjutit en symbolisk ramp i betong utanför stadsbyggnadskontorets ingång för att visa att vi menar allvar, säger ledaren för gruppen ”Enkelt avhjälpt hinder i lokaler dags att åtgärda!”!

Aktivisterna lät även i en diskussion per mail meddela att de haft en månads granskning av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och så fått kännedom hur de systematiskt begår tjänstefel genom att bevilja tillstånd för uteserveringar som strider mot Plan- och Bygglagen bland annat.  Därav skedde denna gången aktionen direkt mot Stadsbyggnadskontoret. Aktivisterna valde att gjuta en ramp, som denna gång skulle vara enkel att åtgärda. Men lovar samtidigt att inte visa hänsyn kring det i framtida aktioner.

Jag kan bara uppmuntra och tacka dessa aktivister. Det krävs nya metoder och dessa aktivister visar vägen. En väg som är nödvändigt ont att gå. Vi från funktionshinderrörelsen har alldeles för länge väntat och varit för snälla. Nu tar vi saken i egna händer och visar att vi menar allvar när vi kräver våra mänskliga rättigheter.

Jag väljer att avsluta detta inlägg genom att uppmana till aktioner runt om i Sverige! Finns otillgänglighet, åtgärda på egen väg! Sänd ett mail till mig och eventuella medier. Tillsist vill jag citera Magnus Sigfridsson, Stadsbyggnadsdirektör Göteborg.

– Det finns nog möjlighet för oss att göra mer, så det finns lite fog för kritik, det tycker jag.

Se repotage i p4 Väst här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5191174