Alla kvinnor har rätt till trygghet och likabehandling


Foto: Linnea Bengtsson

Idag, den 8 mars, är det den internationella kvinnodagen. Det är en dag då vi uppmärksammar kvinnors livssituation och ojämställdheten över hela världen. Det är en dag som är till för alla kvinnor – oavsett funktionsförmåga. Det finns många saker som gör att kvinnor är utsatta men kvinnor med någon form av normbrytande funktion är många gånger extra utsatta och ofta också förbisedda. Nu är det slut med det.

Få har nog missat höstens stora kampanj i sociala medier, #metoo. Den visade med all önskvärd tydlighet att vi är många som upplevt olika former av trakasserier och kränkande behandling på grund av vårt kön – på grund av att vi är just kvinnor. För kvinnor med någon form av funktionsnedsättning är det i många fall ännu värre eftersom vi inte bara har de patriarkala strukturerna emot oss utan också de fysiska förutsättningarna och normer kring funktionalitet. Under #slutvillkorat har många av dessa kvinnor delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Där hittar vi berättelser om kvinnor i beroendeställning som utsatts för diverse obehagligheter. Ingen kvinna ska behöva känna sig otrygg.

Många kan känna igen sig i rädslan som förknippas med att gå från bussen och möta någon okänd man. Den känslan kommer av det fysiska underläge det, i många fall, innebär att vara kvinna förstärks ytterligare när det gäller kvinnor med en fysisk funktionsnedsättning. För många kvinnor med funktionsnedsättning är den okända mannen en färdtjänstchaufför. I det fallet är det dessutom en person som resenären är beroende av, en person som dessutom vet var du bor. Ingen kvinna ska behöva känna sig rädd på vägen hem på kvällen – oavsett på vilket sätt hon reser.

Ovanstående är bara en av många situationer där det är tydligt problematiskt att vara kvinna och leva med en funktionsnedsättning. Vårt värde och vår rätt till trygghet och likabehandling sitter vare sig i kön eller funktion. Sist och slutligen är vi alla människor. Slutvillkorat!

 

Hanna Hägglund Öfors
Vice ordförande samt talesperson för hälso- och sexualitetsfrågor