Barn och sjukhus drabbas när assistans nekas

I SVTs nya kartläggning framgår klart och tydligt hur individen drabbas av Försäkringskassans nya hårdare bedömningar. Barn blir kvar på sjukhuset långa perioder efter att de fötts istället för att kunna åka hem, då nödvändig hjälp saknas. Försäkringskassan lägger istället över ansvaret på kommunerna. Och kommunerna bollar tillbaka till sjukvården med motiveringen att de inte skriver tillräckligt bra intyg som styrker barnens behov av personlig assistans. Det liknar en sandlåda och ingen tar ansvar. Enligt FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning har alla rätt till ett självständigt liv. Och i barnkonventionen slås det bland annat fast att ”varje barn har rätt att överleva och utvecklas” (artikel 6).

 

Vi kräver att makthavarna genast lämnar ”sandlådan”, den ska vara till för våra barn. Alla har rätt att delta i samhället på lika villkor. Genom en lagstiftning kring personlig assistans och LSS som är anpassad till år 2017 och FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning, blir detta verklighet.

 

– Alla ska få den hjälp som krävs oavsett om det gäller för att kunna vara i sandlådan, utbilda sig, flytta hemifrån eller till exempel jobba.

 

Elin Bengtsson
Förbundsstyrelseledamot