BO: Stärk elever med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning får inte den hjälp och stöd de behöver i skolan, det menar Barnombudsmannen i en ny rapport.

Barn med funktionsnedsättning får inte den hjälp och stöd de behöver i skolan, det menar Barnombudsmannen i en ny rapport.