Socialstyrelsen kritisk mot riktlinjer för personlig assistans

Kommuner får nu skarp kritik av Socialstyrelsen för att deras riktlinjer skapar ojämlika villkor för den personliga assistansen. Beroende på var man bor skiljer de sig åt, både gällande ersättningsnivåer och möjlighet att få assistans.

Personlig assistans beviljas av både Försäkringskassan och kommunen beroende på hur stort behov individen har. Enligt en rapport som Socialstyrelsen tagit fram har ungefär hälften av kommunerna satt upp egna avgränsningar och riktlinjer för personlig assistans. Det påverkar både ersättningsnivåer och kriterier för att få stöd. Var du bor i landet kan därför bli avgörande för personer med funktionsnedsättnings möjlighet att jobba, ha en aktiv fritid och själv kunna välja assistent.

Läs hela rapporten: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19914/2015-9-3.pdf