Tillgängliggör sportlovet!

Sportlov

Inför sportlovet är det många kommuner som på sina hemsidor har gått ut med information om de olika sportlovsaktiviteter som erbjuds i kommunen. Men väldigt få kommuner har information om aktiviteter som är anpassade för barn och unga med funktionsnedsättning. Enligt en undersökning som Humana assistans har gjort är det till exempel bara 6 av 49 kommuner i Västra Götaland som har information om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Det är otroligt tråkigt.

Unga med funktionsnedsättning är idag en utsatt grupp som mår sämre jämfört med ”övriga” unga. Du har svårare att komma ut och det är många som saknar nära relationer. Du kan tycka att det därför skulle vara ganska självklart för kommuner att se till att det finns information om tillgänglighet och anpassning på deras aktiviteter. Men så är det inte på många håll i Sverige. Inte minst i Västra Götaland uppenbarligen.

När jag läser en intervju i Sveriges Radio förklarar olika förvaltningschefer i Västra Götaland att de inte har gått ut med informationen för alla deras aktiviter ska vara tillgängliga och anpassade. Det låter som tillgänglighet nästan är en självklarhet för dem. Men även om jag (som bor i Västra Götaland) upplever att tillgängligheten har blivit bättre över åren kan jag som funktionsnedsatt inte utgå från att det är tillgängligt. Min erfarenhet säger annat. Det har hänt att vallokaler har varit otillgängliga för mig, så varför skulle jag utgå från att en sportlovsaktivitet är det?

Jag håller med Partille och Mölndal: det ska vara självklart att aktiviter som kommuner anordnar är tillgängliga för alla. Jag hoppas nu att dom tillsammans med Västra Götalands kommuner nu går med information om deras aktiviteter under sportlovet är tillgängliga eller inte.

Astrid Steen

Ledamot, Unga Rörelsehindrades förbundsstyrelse