7 av 10 får avslag på sin ansökan

Avslag F-kassan

 Allt fler får avslag på sin ansökan om personlig assistans. Förra året avslog Försäkringskassan 7 av 10 ansökningar. Det kan jämföras med 2003 då 7 av 10 blev beviljade. En skrämmande utveckling, menar Nora Eklöv. 

Det var så sent som förra veckan regeringen gick ut med sitt regleringsbrev där man uppmanade Försäkringskassan att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Men när Försäkringskassan presenterade sina nya siffror idag kan vi läsa att en helomvändning redan har inletts för att ”bryta antalet timmar”. Det är en oroande utveckling som pågått länge.

Nästan 70 % av alla ansökningar för assistansersättning beviljades av Försäkringskassan 2003. Drygt 10 år senare avslår samma myndighet 70 % av ansökningarna. När tidningen Assistanskoll frågade vad den mycket höga avslagsfrekvensen under 2015 kan beror på svarade Försäkringskassan att det är oklart. Myndigheten ska titta närmare på siffrorna.

Jag tror att den oroande utvecklingen beror på att vissa politiker och tjänstemän just stirrar sig blinda på siffror. De ser inte människorna bakom statistiken. De saknar insikten om vad ett beslut om färre assistanstimmar (eller inga alls) innebär för enskilda individer. Och vad det innebär är att allt fler inte kan plugga, jobba eller engagera sig politiskt.

Allt fler blir av med sin assistans och allt färre blir beviljade en första gång. Fortsätter regeringen på denna väg kommer de att nå sitt mål och minska antalet assistanstimmar. Resultatet kommer att bli katastrofalt.

Nora Eklöv

Talesperson för personlig assistans