”Flyktingar med funktionsvariation är de mest utsatta”

Björn

Foto: Madeleine Martinsson

Sedan min förra krönika publicerades har mycket hänt i Sverige och världen. Jag tänker inte minst på den fortsatta flyktingvågen som medfört att både Sverige och Danmark har känt sig tvungna att mer eller mindre stänga sina gränser. I samma nummer av Funktionshinderpolitik som min krönika kunde vi läsa om människor med funktionsvariation som är på flykt från krigens fasor dessutom begränsas – eller hindras helt – i sin möjlighet att fly. Hur kan vi hjälpa dessa människor? De är kanske mest utsatta av alla i konflikter likt den syriska.

EU strider om fördelningen av de flyktingar som nu når våra gränser men vad gör vi ”humanitära stormakterna”, (Tyskland och Sverige) för de som faktiskt inte kan fly? Flyktingströmmen har inte upphört i och med det nya året – tvärtom. SVT Nyheter rapporterar att det kommit fler flyktingar till Europa under de dryga två veckor som gått sedan årsskiftet, än under hela januari 2015. Vi vet att en stor del av dessa har rätt till och sannolikt kommer att söka asyl, men tanken på de som inte har möjligheten att fly, trots ett skriande behov, smärtar.

Regeringen behöver därför fokusera på att skapa lagliga och tillgängliga vägar till Sverige, det är redan svårt nog för människor med funktionsvariation att ta sig hit.

Björn Häll Kellerman

Förbundsordförande

P.s. Fr.o.m. den 11 januari finns jag tillgänglig för Unga rörelsehindrades medlemmar måndagar kl. 9–11 och tisdagar–onsdagar kl. 9–17 på 08-685 80 82. Dessutom går det alltid att mejla mig på bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se D.s.