Gör FN-konventionen till lag
Uttalande med anledning om knivattacken i Japan.
Bild för Ingen assistansersättning vid försenad räkning
Personlig assistans är en rättighet
Bild för Barns rättigheter kan stärkas
Personlig assistans är en mänsklig rättighet. Assistansen garanterar att barn och unga med nedsatt rörelseförmåga kan plugga, jobba och för den delen engagera sig politiskt.
Uttalande med anledning om knivattacken i Japan
Bild för Socialstyrelsen kritisk mot riktlinjer för personlig assistans
Uttalande med anledning om knivattacken i Japan
Bild för ”vad exakt är det man vill skära ned på?”