Personlig assistans är en rättighet
Bild för BO: Stärk elever med funktionsnedsättning
Bild för Barns rättigheter kan stärkas
Personlig assistans är en mänsklig rättighet. Assistansen garanterar att barn och unga med nedsatt rörelseförmåga kan plugga, jobba och för den delen engagera sig politiskt.
Bild för Tillgänglighet fortfarande dålig bland butiker