Bild för Civil olydnad mot otillgänglighet i Göteborg, bra där!