Vi lämnar in remissvar om andning och sondmatning

Foto: Linnea Bengtsson

Förbundet Unga Rörelsehindrade lämnade igår (den 27/3) in synpunkter på regeringens nya förslag kring att andning och sondmatning ska ingå som grundläggande behov i LSS. Promemorian från Socialdepartementet heter ”Behov av hjälp med andning och sondmatning” och finns att läsa här, tillsammans med vårt remissvar som kan laddas ned från samma sida.

Bland annat skriver vi att vi välkomnar förslaget. Unga Rörelsehindrade har länge ifrågasatt varför sondmatning och andning inte räknats som grundläggande behov i LSS. Men vi nöjer oss inte där, vi anser också att det är av högsta vikt att förtydliga att dessa grundläggande behov bör räknas som helhet till assistansbehovet, det vill säga att momenten tillräknas den tid som de i sin helhet tar att utföra, från början till slut. Idag görs olika tolkningar från Försäkringskassan, kommun och domstol, ibland räknas enbart viss tid, den tiden som anses vara extra integritetskänslig i olika moment, som grundläggande behov. Men vi anser alltså att hela momenten bör räknas som grundläggande behov eftersom grundläggande behov är just grundläggande och integritetsnära.

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande

Var med i kampen – bli medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade!